Firemné údaje

Názov: Pavol Bosík, ml., Cukrárenská výroba Veličná

Adresa sídla: 01303 Krasňany 244

Adresa prevádzky: 027 54 Veličná

Telefón: 043/588 23 07 

Mobil: 0910 100 789

IČO: 10980229

DIČ: 1020532326

DIČ DPH: SK 1020532326

Bankové spojenie: SK5975000000004007917637